สารอาหาร

  

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนสารอาหารสารปนเปื้อนในอาหารสารเสพติดกับการป้องกันทดสอบหลังเรียน

 

 

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน   ่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย  ซึ่งร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้  ได้แก่  วิตามิน  แร่ธาตุ และน้ำ

      วิตามิน         banana03.gif
   
1.  วิตามิน   เป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต      ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ  ของร่างกายโดยเป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์   ทำให้เซลล์ทำหน้าที่ได้ตามปกติ  
เช่น  วิตามินซีจากผักและผลไม้  เป็นต้น

        วิตามินจำแนกตามลักษณะของการละลายได้เป็น 2 ประเภท  ดังนี้

        1.1  วิตามินที่ละลายในน้ำ  ได้แก่  วิตามินบีและวิตามินซี

        1.2  วิตามินที่ละลายในไขมัน  ได้แก่  วิตามินเอ  วิตามินดี  วิตามินอี  และวิตามินเค

แสดงแหล่งอาหาร  ประโยชน์  และอาการเมื่อขาดวิตามิน

วิตามิน             dog_howl_1.gif

1.ละลายในไขมัน

1.1  วิตามิน A(retinol)   carrot02_1.gif

       แหล่งอาหาร  
         
นม  เนย  ไข่แดง  ตับ  น้ำมันตับปลา  ผัก  และผลไม้       

         ประโยชน์
         
บำรุงสายตา  บำรุงผิวหนัง        

        อาการเมื่อขาดวิตามิน
       -  ไม่สามารถมองเห็นในที่สลัว
       -  ตาดำอักเสบ
       -  ผิวหนังแห้งหยาบ

1.2 วิตามิน D(calciferol)        egg.jpg      

      แหล่งอาหาร  
        
น้ำมันตับปลา  ไข่  ตับ  นม  เนย  

        ประโยชน์ 
        
ร่างกายสร้างเอ