สารอาหาร

  

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนสารอาหารสารปนเปื้อนในอาหารสารเสพติดกับการป้องกันทดสอบหลังเรียน

 

 

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน   ่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย  ซึ่งร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้  ได้แก่  วิตามิน  แร่ธาตุ และน้ำ

      วิตามิน         banana03.gif
   
1.  วิตามิน   เป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต      ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ  ของร่างกายโดยเป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์   ทำให้เซลล์ทำหน้าที่ได้ตามปกติ  
เช่น  วิตามินซีจากผักและผลไม้  เป็นต้น

        วิตามินจำแนกตามลักษณะของการละลายได้เป็น 2 ประเภท  ดังนี้

        1.1  วิตามินที่ละลายในน้ำ  ได้แก่  วิตามินบีและวิตามินซี

        1.2  วิตามินที่ละลายในไขมัน  ได้แก่  วิตามินเอ  วิตามินดี  วิตามินอี  และวิตามินเค

แสดงแหล่งอาหาร  ประโยชน์  และอาการเมื่อขาดวิตามิน

วิตามิน             dog_howl_1.gif

1.ละลายในไขมัน

1.1  วิตามิน A(retinol)   carrot02_1.gif

       แหล่งอาหาร  
         
นม  เนย  ไข่แดง  ตับ  น้ำมันตับปลา  ผัก  และผลไม้       

         ประโยชน์
         
บำรุงสายตา  บำรุงผิวหนัง        

        อาการเมื่อขาดวิตามิน
       -  ไม่สามารถมองเห็นในที่สลัว
       -  ตาดำอักเสบ
       -  ผิวหนังแห้งหยาบ

1.2 วิตามิน D(calciferol)        egg.jpg      

      แหล่งอาหาร  
        
น้ำมันตับปลา  ไข่  ตับ  นม  เนย  

        ประโยชน์ 
        
ร่างกายสร้างเองได้จากคอเลสเทอรอลใต้ผิวหนังเมื่อได้รับแสงแดด    ช่วยดูดซับแคลเซียม       
        และฟอสฟอรัสที่ลำไส้เล็ก      

       อาการเมื่อขาดวิตามิน
      
-  โรคกระดูกอ่อน  ฟันผุในเด็ก
     -  ในผู้ใหญ่กระดูกจะผิดรูปร่างไม่แข็งแรง

1.3 วิตามิน E(a-tocopherol)  vegetable2.jpg

     แหล่งอาหาร  
       ผักสีเขียว  ไขมันจากพืช  เมล็ดพืช       

       ประโยชน์ 
      
เม็ดเลือดแดงแข็งแรง  สลายโมเลกุลของกรดไขมัน  ช่วยสร้างเอนไซม์  

      อาการเมื่อขาดวิตามิน
     
-  เป็นหมัน
     -  แท้งง่ายในหญิงตั้งครรภ์
     -  เกิดโรคโลหิตจางในเด็กชายอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ

1.4 วิตามิน  K (a-phylloquinone)         vegetable.jpg

     แหล่งอาหาร  
     
  ผักและตับ  

       ประโยชน์   
      
นอกจากนี้วิตามิน  ยังสร้างจากแบคทีเรียในลำไส้        ช่วยสร้างสารที่จำเป็นในการแข็งออก       ตัวของเลือด    

      อาการเมื่อขาดวิตามิน
     
-  เลือดแข็งตัวช้าในเด็กแรกเกิดและทารกอายุ 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือนจะมีอาการเลือดออก  ทั่วไปตามผิวหนัง

      2.ละลายในน้ำ    a_turtle_1.gif

2.1 วิตามิน B1(thiamine)       

     แหล่งอาหาร  
       
ข้าวซ้อมมือ  ตับ  ไข่  ถั่ว  มันเทศ     

      ประโยชน์  
     
ช่วยบำรุงระบบประสาทและการทำงานของหัวใจ 

     อาการเมื่อขาดวิตามิน
     
-  โรคเหน็บชา
     -  ระบบประสาท
     -  ระบบย่อยอาหารผิดปกติ

2.2  วิตามิน  B2 (riboflavin)      egg.jpg

       แหล่งอาหาร  
          
ไข่  นม  ผัก  ถั่วเหลือง        

          ประโยชน์  
         
ทำให้การเจริญเติบโตเป็นปกติ  บำรุงผิวหนัง  ลิ้น  และตา  

        อาการเมื่อขาดวิตามิน
       
-  โรคปากนกกระจอก
       -  ตาสู้แสงไม่ได้  ลิ้นอักเสบ
       -  ผิวหนังแตกแห้ง
       -  การเจริญเติบโตไม่เต็มที่

2.3  วิตามิน   B3 (niacin)       a_pig01_pink.gif

       แหล่งอาหาร
         
 เนื้อสัตว์  ตับ  ถั่ว  ข้าวซ้อมมือ  ข้าวสาลี   ยีสต์และร่างกายสร้างได้เองจาก
         กรดอะมิโนบางชนิด     

        ประโยชน์  
       
บำรุงประสาท  ช่วยในปฏิกิริยาการหายใจ  เป็นตัวช่วยในการสร้างพลังงานและการ
       สังเคราะห์สาร   

       อาการเมื่อขาดวิตามิน
      
-  ผิวหนังหยาบแห้งมีสีดำ
      -  ลิ้นบวม
      -  ระบบย่อยอาหารและประสาทผิดปกติ

2.4  วิตามิน  B6 (pyridoxine)    milk.gif

      แหล่งอาหาร
        
นม  ตับ  เนื้อ  ถั่วลิสง  ถั่วเหลือง  ข้าวซ้อมมือ       

       ประโยชน์  
       
บำรุงผิวหนังและประสาท  ช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร    

      อาการเมื่อขาดวิตามิน
     
-  ประสาทเสื่อม  บวม  คันตามผิวหนัง
     -  การทำงานของกล้ามเนื้อผิกปกติ

2.5  วิตามิน B12(cyanocobalamine)      cheese.gif

       แหล่งอาหาร
         ไข่  เนยแข็ง  ตับ  สมองเนื้อสัตว์       

         ประโยชน์  
        
ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง  ไขกระดูกและการทำงานของระบบประสาท   

        อาการเมื่อขาดวิตามิน
       
-  โรคโลหิตจาง  เม็ดเลือดมีรูปร่างผิดปกติและมีฮีโมโกบินน้อย
       -  เส้นประสาทไขสันหลังเสื่อม
       -  เจ็บลิ้นและปาก

2.6  วิตามิน C (ascorbic acid)     orange_03.jpg

      แหล่งอาหาร
        
ส้ม  มะขามป้อม  ฝรั่ง  มะนาว  มะเขือเทศ  กะหล่ำปลี  ผักสีเขียว  

        ประโยชน์  
        
ทำให้ผนังเส้นเลือดเหนียวและแข็งแรง  บำรุงฟันและเหงือก   

       อาการเมื่อขาดวิตามิน
      
-  เลือดออกตามไรฟัน  (ลักปิดลักเปิด)
      -  ผนังเส้นเลือดฝอยเปราะแตกง่าย  ภูมิต้านทานลดลง

แร่ธาตุ              dog_tail_1.gif

2.  แร่ธาตุ  เป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ให้พลังงาน  แต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้    ประโยชน์ของแร่ธาตุที่มีต่อร่างกายมีดังนี้

  -     เป็นส่วนประกอบของอวัยวะบางอย่าง  เช่น  กระดูก  ฟัน  กล้ามเนื้อ  เซลล์ประสาท  เป็นต้น
  -     เป็นส่วนประกอบของสารต่างๆในร่างกาย  เช่น  เลือด  น้ำในเซลล์  เป็นต้น
  -     ช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆให้ทำหน้าที่เป็นปกติ
 -      ร่างกายของคนมีความต้องการแร่ธาตุต่างๆ  หลายชนิดและต้องการในปริมาณที่แตกต่างกัน

แสดงแหล่งอาหาร  ประโยชน์  และอาการเมื่อชาดแร่ธาตุ

แร่ธาตุแคลเซียม (Ca)     w_set_blue.gif

แหล่งอาหาร 
ปลาไส้ตัน  กุ้งแห้ง  เนยแข็ง  นมสด  ไข่  ผัก    

ประโยชน
-  เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน
-  ช่วยในการแข็งตัวของเลือดและการทำงานของกล้ามเนื้อ
-  เกี่ยวกับการถ่ายทอดกระแสประสาท       

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
-  โรคกระดูกอ่อน  (ricket)
-  การทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติ  
-  เลือดแข็งตัวยาก

แร่ธาตุฟอสฟอรัส (P)     birds egg.jpg

แหล่งอาหาร 
กุ้ง  ปลาไส้ตัน  ไข่  นมสด  ถั่วเหลือง  ผักใบเขียว     

ประโยชน
-  เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน
-  รักษาสมดุลของกรดและเบสในร่างกาย
-  ช่วยในการสร้างเซลล์สมองและประสาท     

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
-  โรคกระดูกอ่อน
-  อ่อนเพลีย

 แร่ธาตุโพแทสเซียม (K)    banana02.gif

แหล่งอาหาร 
เนื้อสัตว์  นม  กล้วย  ผักใบเขียว  ส้ม  ถั่ว  ข้าว  เห็ด  ไข่   

ประโยชน
-  ควบคุมระดับของเหลวในเซลล์
-  การทำงานของกล้ามเนื้อของระบบประสาท
-  ช่วยในการผ่าตัดใหญ่  

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
-  เลือดไหลไม่หยุด
-  การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทผิดปกติ
-  เบื่ออาหาร  ซึมเซา

แร่ธาตุเหล็ก (Fe  )    violet_eggfry.gif

แหล่งอาหาร
ไข่แดง  ผักสีเขียว  ตับ  เนื้อวัว  งาดำ 

ประโยชน
-  เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
-  เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิด     

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
 -  โรคโลหิตจาง
-  อ่อนเพลีย

แร่ธาตุไอโอดีน (I)     f_inkfish.gif

แหล่งอาหาร
เกลือแกง  นม  ไข่  อาหารทะเล   

ประโยชน
-  ป้องกันโรคคอพอก
-  ช่วยในการเจริญเติบโต
-  เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซินที่ต่อมไทรอยด์      

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
-  ถ้าเด็กขาดจะเตี้ย  แคะแกร็น  สติปัญญาเสื่อม
-  ในผู้ใหญ่จะเป็นโรคคอพอกธรรมดา

แร่ธาตุโซเดียม (Na)    f_octopus_blue.gif

แหล่งอาหาร
อาหารทะเล  น้ำปลา  เกลือแกง  ไข่  นม  เนย       

ประโยชน
-  ช่วยรักษาสมดุลของน้ำและความเป็นกรดในร่างกาย
-  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท    

อาการเมื่อขาดแร่ธาต
-  เบื่ออาหาร  เป็นตะคริว  ชัก  หมดสติ  คลื่นไส้  ความดันต่ำ

แร่ธาตุแมกนีเซียม (Mg)    vegetable_1.jpg

แหล่งอาหาร
รำข้าว  พืชสีเขียว  ถั่ว  นม  งา  อาหารทะเล     

ประโยชน์
์-  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
-  ควบคุมการสร้างโปรตีน

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
-  เป็นส่วนประกอบของกระดูก  และเลือด    
-  เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ  อาจเกิดอาการชัก

แร่ธาตุกำมะถัน (S)       a_pig02_head.gif

แหล่งอาหาร 
ไข่  เนื้อสัตว์  นม     

ประโยชน์
-  จำเป็นต่อการสร้างโปรตีนในร่างกาย     

แร่ธาตุฟลูออไรด์ (F)     w_set_red.gif

แหล่งอาหาร
น้ำดื่มจากบ่อธรรมชาติบางแห่ง  อาหารทะเล 

ประโยชน์
-  ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก
-  เป็นส่วนประกอบของสารเคลือบฟัน  ทำให้ฟันแข็งแรง  ป้องกันฟันผุ 

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
-  ฟันผุง่าย

 

น้ำb_penguin_blue.gif

        น้ำ  เป็นสารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในร่างกายของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ 2 ใน 3 ส่วนของน้ำหนักตัว  น้ำจึงมีความสำคัญต่อร่างกาย  ดังนี้

        1.  เป็นองค์ประกอบของอวัยวะต่างๆในร่างกาย  เช่น  เลือด  ตับ  ไต  ลำไส้  หัวใจ  เป็นต้น

        2.  ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

        3.  ช่วยให้กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเป็นไปตามปกติ

        4.  ช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกายทางเหงื่อและปัสสาวะ

        ร่างกายจะได้รับน้ำโดยตรงจากการดื่มน้ำสะอาดและได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไป  ซึ่งมีปริมาณน้ำเป็น
องค์ประกอบในปริมาณที่แตกต่างกัน

 

 

  

จัดทำโดยอาจารย์นงคราญ ธาราทิพยกุล
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
copyright(c) 2004 Mrs.nongkray taratipayakul.all right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.