ลักษณะโครงสร้างของโลก  แบ่งออกเป็น 3 ชั้น  คือ เปลือกโลก --> แมนเทิล --> แก่นโลก

 


  

 

วางเม้าส์ที่ชื่อเพื่อศึกษาลักษณะตำแหน่งในแต่ละชั้น

สัณฐานของโลก

แบบฝึกหัด

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.