รูปร่างของโลก ทรงกลม --> ที่ผิวโลกพื้นน้ำมากกว่าพื้นดิน
   

โลก     มีรูปร่างเป็นทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวดิ่งจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้สั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอนอยู่เล็กน้อยพื้นผิวโลกมีลักษณะแตกต่างกัน มีทั้งพื้นดิน พื้นน้ำ ภูเขา และป่าทึบ ส่วนที่เป็นพื้นน้ำมีมากที่สุดประมาณ 3 ใน 4 ส่วน หรือ 71 % ของพื้นผิวโลก และเป็นพื้นดินประมาณ 1 ใน 4 หรือ 29 % ของพื้นผิวโลก

 

โครงสร้างภายในโลก

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.