โครงสร้างเนื้อหา

ลักษณะและคุณสมบัติของแม่เหล็ก

เส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

แม่เหล็กโลก

  • ขั้วแม่เหล็กโลก
  • สนามแม่เหล็กโลก

ประโยชน์ของแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กโลก

ความคิดรวบยอดของเนื้อหา


แม่เหล็กเป็ยของแข็งชนิดหนึ่งที่มีสมบัติพิเศษ คือ สามารถดึงดูดสารอื่นบางชนิดได้ โดยทั่วไปแม่เหล็กมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้
ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะออกแรงผลักกัน ขั้วแม่เหล็กต่างชนิดกันจะออกแรงดูดกัน
บริเวณรอบ ๆ แท่งแม่เหล็กสามารถส่งอำนาจแม่เหล็กไปถึง เรียกว่าสนามแม่เหล็ก
บริเวณที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือซึ่งอยู่ใต้ผิวโลกจะแสดงสมบัติเป็นขั้วแม่เหล็กชนิดขั้วใต้ ส่วนบริเวณที่อยู้ใกล้ขั้วโลกใต้ก็แสดงสมบัติเป็นขั้วแม่เหล็กชนิดขั้วเหนือ ทำให้โลกมีสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มอยู่โดยรอบ

กลับข้างบน

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.