สาระนาฏศิลป์

Homeผู้จัดทำประวัตินาฏศิลป์ไทยที่มาของนาฏศิลป์ประเภทของนาฏศิลป์ไทยเครื่องแต่งกาย

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                               

โรงเรียนจำนงค์วิทยา ยินดีต้อนรับ กลุ่มสาระศิลปะ มีคำตอบ           

  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชม  เนื้อหาเรื่องในสาระนาฏศิลป์ คณะครูผู้สอนในกลุ่มสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)

 ได้รวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกทั้งภาพชุดการแสดงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงลักษณะการแสดงประเภทต่างๆของไทยได้

 (เนื้อหาสาระนี้เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-3 )

 

จัดทำโดย
ครูพนมฉัตร ศรีเจริญสุข และ ครูอิศรานุวัฒน์  พานพุฒ  โรงเรียนจำนงค์วิทยา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
copyright(c) 2008 Mr. panomchat ,Mr. isaranuwat All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com