ย่อย ย่อย...อาหาร

Homeความสำคัญปากคอหอยและการกลืนหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ผู้จัดทำแบบทดสอบ

 

 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนทางไกล


เรื่อง  ระบบการย่อยอาหารของคน


บทเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2


                      ผู้จัดทำพัฒนาบทเรียนจุดประสงค์ให้นักเรียนใช้ศึกษาประกอบการเรียนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยได้ทำการศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากจากเอกสารหลายเล่ม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบคุณแหล่งข้อมูลทุกแห่งที่ได้เป็นส่วนที่ทำให้บทเรียนมีความสมบูรณ์ขึ้น  การรวบรวมจัดทำขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษามิได้มุ่งหวังเพื่อการค้า

จัดทำโดยนางพรรณี  ประยุง
โรงเรียนศึกษานารี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2004 Ms. Phunnee Prayoong All  right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.