ทางเดินอาหาร

Homeความสำคัญปากคอหอยและการกลืนหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ผู้จัดทำแบบทดสอบ
วิธีย่อยอาหาร 
ทางเดินอาหาร 

 

อวัยวะในระบบย่อยอาหารของคน


            อวัยวะในระบบย่อยอาหารของคน  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ

1.  อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหาร  ได้แก่
      1.1
  ปากและโพรงปาก 
(Mouth  and  Mouth Cavity)  ประกอบด้วย
              
-    ฟัน
              
-    ลิ้น
              
-    ต่อมน้ำลาย
      1.2
  คอหอย 
(Pharynx)
      
1.3  หลอดอาหาร  (Esophagus)
      
1.4  กระเพาะอาหาร  (Stomach)
      
1.5  ลำไส้เล็ก  (Small Intestine)
      
1.6  ลำไส้ใหญ่  (Large Intestine)
      
1.7  ไส้ตรง  (Rectum)
      
1.8  ทวารหนัก  (Anus)

2.  อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร  แต่ไม่ใช่ทางเดินอาหารได้แก่
      2.1
  ต่อมน้ำลาย 
(Salivary Gland)
      
2.2  ตับ  (Liver)  และถุงน้ำดี  (Gall Bladder)
      
2.3  ตับอ่อน  (Pancreas)  

จัดทำโดยนางพรรณี  ประยุง
โรงเรียนศึกษานารี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2004 Ms. Phunnee Prayoong All  right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.