หลอดอาหาร

Homeความสำคัญปากคอหอยและการกลืนหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ผู้จัดทำแบบทดสอบ

 

 

 

 หลอดอาหาร


           หลอดอาหารไม่มีต่อมที่ทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยแต่การย่อยอาหารยังมีอยู่  เนื่องจากน้ำย่อยอะไมเลสจากน้ำลาย  เมื่ออาหารผ่านลงสู่หลอดอาหาร  จะทำให้เกิดการหดตัวของผนังกล้ามเนื้อ  หลอดอาหารให้หดตัวติดต่อกันเป็นลูกคลื่น  ซึ่งเรียกว่า  เพอริสตัสซีส  (Peristalsis)  ไล่ให้อาหารเคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหาร 

 

จัดทำโดยนางพรรณี  ประยุง
โรงเรียนศึกษานารี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2004 Ms. Phunnee Prayoong All  right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.