กระเพาะอาหาร

 

Homeความสำคัญปากคอหอยและการกลืนหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ผู้จัดทำแบบทดสอบ
โครงสร้าง 
น้ำย่อย 
การย่อย 

 

  กระเพาะอาหาร


            กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อจากหลอดอาหาร  อยู่บริเวณด้านบนซ้ายของช่องท้อง  ถัดจากกระบังลมลงมา  มีความยาวประมาณ  10  นิ้ว  กว้าง  5  นิ้ว  จึงถือว่าเป็นส่วนของทางเดินอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  แบ่งออกได้เป็น  3  ส่วนคือ
         
1. ส่วนบนสุด  หรือส่วนใกล้หัวใจ  (Cardiac Region  หรือ  Cardium)  อยู่ต่อจากหลอดอาหาร  มีกล้ามเนื้อหูรูด (Cardiac Sphincter)
        2.
  ฟันดัส (Fundus)  เป็นส่วนที่ 2 มีลักษณะ  เป็นกระพุ้ง
        
3. ไพโลรัส  (Pylorus)  เป็นส่วนปลายที่ติดต่อกับลำไส้เล็ก  เป็นส่วนที่แคบกว่าส่วนอื่นๆ  ตอนปลายของกระเพาะอาหารส่วนนี้มีกล้ามเนื้อหูรูด  เรียกว่า  ไพโลริด  สฟิงก์เตอร์  (Pyloric Sphincter)  ป้องกันมิให้อาหารเคลื่อนเลยกระเพาะอาหารขณะย่อย    กระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงมาก  และยืดหยุ่นขยายขนาดบรรจุได้ถึง  1000-2000  ลูกบาศก์เซนติเมตร

จัดทำโดยนางพรรณี  ประยุง
โรงเรียนศึกษานารี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2004 Ms. Phunnee Prayoong All  right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.