โครงสร้าง

 

Homeความสำคัญปากคอหอยและการกลืนหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ผู้จัดทำแบบทดสอบ
โครงสร้าง 
น้ำย่อย 
การย่อย 
การดูดซึม 
ตับอ่อน 
น้ำดี 

  

โครงสร้างของลำไส้เล็ก 

     ลำไส้เล็กของคนมีลักษณะคล้ายท่อขดไปมาอยู่ในช่องท้องแบ่งเป็น  3  ตอน คือ

     
ดูโอดีนัม  (Duodenum)  ยาวประมาณ  30 เซนติเมตร  มีรูปร่างเหมือนตัวยูคลุมอยู่รอบๆบริเวณส่วนหัวของตับอ่อน  (Pancreas)  ภายในดูโอดีนัมมีต่อมสร้างน้ำย่อยและเป็นตำแหน่งที่ของเหลวจากตับอ่อนและน้ำดีจากตับมาเปิดเข้า  จึงเป็นตำแหน่งที่มีการย่อยเกิดขึ้นมากที่สุด

     
เจจูนัม  (Jejunum)  ยาวประมาณ  2  ใน  6  ของลำไส้เล็กหรือประมาณ  3-4 เมตร

     
ไอเลียม  (Ileum)  เป็นลำไส้เล็กส่วนสุดท้ายปลายสุดของไอเลียมต่อกับลำไส้ใหญ่

       บริเวณลำไส้ตอนต้น  (Duodenum)  จะมีน้ำย่อยจากสามแหล่งมาผสมกับไคม์Chyme  =  อาหารที่คลุกเคล้ากับน้ำย่อยและถูกย่อยไปบางส่วน  มีลักษณะคล้ายซุปข้นๆ)  ได้แก่
น้ำย่อยจากผนังลำไส้เล็ก  (Intestinal Juice)น้ำย่อยจากตับอ่อน  (Pancreatic Juice)น้ำดี  (Bile)  จากตับ  (Liver)  (ซึ่งนำมาเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี

 

จัดทำโดยนางพรรณี  ประยุง
โรงเรียนศึกษานารี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2004 Ms. Phunnee Prayoong All  right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.