สถิติเบื้องต้น

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนข้อมูลสถิติการวัดค่ากลางของข้อมูลมัธยฐานฐานนิยม

 

 

     คำนำ

    ^-^ สวัสดีค่ะ  สำหรับเว็บเรื่อง  สถิติเบื้องต้นนี้  อาจารย์ก็ได้จัดทำขึ้น  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  หรือผู้ที่สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้  ได้เข้ามาอ่าน  และศึกษา  เพื่อจะได้เป็นความรู้  และเป็นการเสริมบทเรียนนอกตำราจากในชั้นเรียน  หรืออาจใช้สำหรับเป็นเอกสารในการทำรายงานได้  และภายในเว็บนี้  ยังได้มีการทำแบบทดสอบไว้  เพื่อให้ผู้อ่านได้ลองทดสอบฝีมือ  เชาว์ปัญญาของตัวเองได้อีกด้วย -o-

    มัลติมีเดียเรื่อง  สถิติเบื้องต้น  วิชา คณิตศาสตร์  ค 504  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นี้  การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง  และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้า  หรือธุรกิจใดๆ  เนื้อหาสาระในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสาร  ตำรา  และหนังสือจากที่ต่างๆ  

   ^O^ สุดท้ายนี้  ก็ขอให้ผู้อ่าน  นักเรียน  นักศึกษา ที่สนใจชม  อ่านเรื่องนี้ไปด้วยความเข้าใจ  และทำแบบทดสอบได้ผ่านฉลุยนะคะ^--^  ถ้าพร้อมแล้วละก็  งั้นเราไปลุยกันเลยค่ะ!! ^0^

 

จัดทำโดยอาจารย์พิสมร สุทธิกลัด
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Copyright(c)2004 Mrs.pisamorn suthiglud .All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.