รู้เฟื่องเรื่องดนตรี

Homeผู้จัดทำระนาดกลองกรับ

 

 

         สวัสดีครับท่านที่สนใจในเรื่องดนตรีไทย เว็บนี้ครูสงค์จัดทำโดยมีจุดประสงค์ให้เป็นแหล่งความรู้แก่ทุกท่านในด้านวิชาการดนตรีไทย ซึ่งมิได้มีความประสงค์ในด้านการหาผลประโยชน์แต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเผยแพร่ เพื่อการศึกษา รักษา สืบทอดมรดกของชาติชิ้นนี้เอาไว้ให้นานเท่านานครับ
         เครื่องดนตรีไทยเราแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
         1. ประเภทเครื่องตี
         2. ประเภทเครื่องเป่า
         3. ประเภทเครื่องดีด
         4. ประเภทเครื่องสี 
ตอนนี้เป็นตอนแรกของเว็บจึงขอนำเสนอเรื่องราวของเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีกันก่อนนะครับ และขอขอบพระคุณhttp://www.culture.go.th  
ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการทำเว็บนี้
                                                                                                           
                                                                        ครูประสงค์ สกุลบัวบาง
                                                  ติดต่อ pssn_21@hotmail.com tel. 086 - 017 - 5770


จัดทำโดย
ครูประสงค์ สกุลบัวบาง โรงเรียนวัดราชบพิธ เลฃที่3 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2008 Mr.Prasong Sakulboubang All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com