โพรเจกไทล์ 1(3)

Homeประวัติผู้จัดทำลักษณะทั่วไป 1โพรเจกไทล์ 1โพรเจกไทล์ 2โพรเจกไทล์ 3ฝึกคิดกันดีกว่า
โพรเจกไทล์ 1(2) 
โพรเจกไทล์ 1(3) 
โพรเจกไทล์ 1(4) 
โพรเจกไทล์ 1(5) 
โพรเจกไทล์ 1(6) 
โพรเจกไทล์ 1(7) 
โพรเจกไทล์1 หน้า8 
โพรเจกไทล์ 1(9) 
 •  การเคลื่อนที/การกระจัด/ระยะทาง
  การเคลื่อนที่ แนวราบ

  สูตร    s = v t
  จะได้ การกระจัดแกน x
                                          
  การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
  ูตร   
  จะได้ การกระจัดแกนy
                                         
  การกระจัดขณะใดๆ(การกระจัดลัพธ์)หาจาก
                                          
  ทิศการกระจัด หาจาก
                                  

 

จัดทำโดย ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Ms. Puangtip Viranarong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.