โพรเจกไทล์ 3(2)

Homeประวัติผู้จัดทำลักษณะทั่วไป 1โพรเจกไทล์ 1โพรเจกไทล์ 2โพรเจกไทล์ 3ฝึกคิดกันดีกว่า
โพรเจกไทล์ 3(2) 
โพรเจกไทล์ 3(3) 
โพรเจกไทล์ 3(4) 
โพรเจกไทล์ 3(5) 
โพรเจกไทล์ 3(6) 
โพรเจกไทล์ 3(7) 
โพรเจกไทล์ 3(8) 

 

 เนื่องจากนักเรียนมีความเข้าใจ การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์แบบที่ 1และ 2 แล้ว 
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์แบบที่ 3 จึงเป็นเรื่องง่ายมาก

การคำนวณหาปริมาณต่างๆ

 • การเคลื่อนที่ในแนวระดับ
  เนื่องจากในแนวระดับ (แกน x) ความเร่งเป็นศูนย์ ความเร็วมีค่าคงที่ จะได้  
   สูตรลัด              
 • การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
  เนื่องจากการเคลื่อนที่แนวดิ่ง (แกน y) อยู่ภายใต้ความเร่งคงที่ g  จึงมีความเร็วไม่คงที่  
  ความเร็วต้นในแนวดิ่ง จะได้             
  ความเร็วแนวดิ่ง ณ เวลาใดๆ   หาจาก   
                                                   และ  

  ระยะสูงสุดที่โพรเจกไทล์ขึ้นไปได้
  ูตรลัด                        
   
 • วลา
  เวลาทั้งหมดที่โพรเจกไทล์ลอยอยู่ในอากาศ
  สูตรลัด                

  เวลาที่โพรเจกไทล์ขึ้นไปได้สูงสุด
  จะได้                                 

 

จัดทำโดย ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Ms. Puangtip Viranarong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.