การศึกษาทางไกล

 

Homeผู้จัดทำผ่าน WWW

 

 

           สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความทั้งหมดนี้เป็นของท่านศักดา ปัญจพรผล อยู่ที่จังหวัดพะเยา ผมไม่เคยรู้จักกับท่านมาก่อน แต่ได้รับโทรศัพท์ และ e-mail ติดต่อมา คิดว่าบทความทั้งหมดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทยบ้างไม่มากก็น้อย

            ผมต้องขอขอบพระคุณท่านศักดา ปัญจพรผล ด้วยที่ช่วยส่งบทความดี ๆ มาให้เผยแพร่

บทความที่จะนำมาเสนอมีดังนี้

    วิวัฒนาการการเรียนทางไกล เร็ว ๆ นี้

    การใช้ทฤษฏีการเรียนรู้ในการสอนบนเว็บ  เร็ว ๆ นี้

    การศึกษาทางไกลในสหรัฐอเมริกา : ความทันสมัยที่สุด  เร็ว ๆ นี้

    การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาการศึกษาทางไกลในประเทศจีน  เร็ว ๆ นี้

     

            นี่คือ e-mail จากท่านศักดา ปัญจพรผล

หัวข้อ:   บทความ: การศึกษาทางไกล (distance education)
จาก:   "sakda panchapornpon" 
วันที่:   Sun, 5 ธันวาคม,2004 4:05 pm
ถึง:   webmaster@thaigoodview.com

61 ม.11 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร 054-480995
เรียน อาจารย์พูนศักดิ์ ที่เคารพ

           ผมได้รับคำแนะนำจากอาจารย์บุญส่ง เรื่อง website www.thaigoodview.com ที่เน้น e-learning ในระดับมัธยมศึกษา ผมเป็นนักการศึกษาที่สนใจ เรื่องการศึกษาทางไกล (distance education) และเห็นว่าประเทศอื่นๆจัด web-based instruction ไปนานหลายปีแล้ว ประมาณ 10-15 ปี แม้แต่ในประเทศกัมพูชาก็ยังมีการสอนบนเว็บ ของมหาวิทยาลัยแม่โขง ประเทศไทยเรายังมิได้จัด การศึกษาทางไกล ที่เน้นการสอนบนเว็บเป็นชิ้นเป็นอัน ผมจึงคัดเลือกบทความ คำบรรยาย สุนทรพจน์ การประชุมทางวิชาการ และดุษฎีนิพนธ์ ในสาขาวิชาการศึกษาทางไกลมาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้และความคิดในเรื่องการสอนบนเว็บ ซึ่งขณะนี้มีราคาไม่แพง สอนผู้เรียนได้มาก โดยผู้เรียนนั่งเรียนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องมาโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ครูจัดทำ courseware ครั้งเดียว ใช้สอนได้หลายครั้ง ผมขอส่งบทความ จำนวน 5 เนื่อง มาให้อาจารย์เผยแพร่ ใน thaigoodview.com หรือ thaigoodview.net ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยาลัย อาจารย์มัธยมศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ได้ศึกษาทำความเข้าใจ และเชื่อว่าในไม่ช้า จะมีสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทย สามารถจัดการสอนบนเว็บได้อย่างถูกต้อง เหมือนกับประเทศอื่นๆ มาช่วยผมทำให้การสอนบนเว็บเป็นจริงในประเทศไทยเถิดครับ

นับถือ

ศักดา ปัญจพรผล

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com All rights reserved.