เพื่อนต้น

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนบทพระราชนิพนธ์ ร.5สอบหลังเรียน

 

 

 คำนำ

         มัตติมิเดียเรื่องเพื่อนต้น  วิชา ประวัติวรรณคดี เนื้อหานี้เป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5  เนื้อหานำมาจากหนังสือประวัติวรรณคดีที่มีท่านอาจารย์หลายๆท่านเขียนไว้

        คำว่าเพื่อนต้น หมายถึงคำที่ใช้เรียกประชาชนที่สมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จไปพบเมื่อเสด็จประพาสเยี่ยมราษฎรตามหัวเมืองต่างๆ

 

จัดทำโดยครูศิริเพ็ญ  ธรรมธีรพงศ์
โรงเรียนศึกษานารี  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ
Copyright(c) 2004 Miss  Siripen  Thammatiraphong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.