เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเครื่องใช้ให้พลังงานความร้อนเครื่องใช้ให้พลังงานกลเครื่องใช้พลังงานเสียง เครื่องใช้ที่ให้แสงสว่างพลังงานหลายรูปสอบหลังเรียน

 

 

                         สื่อมัลติมีเดียเรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ว 306 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยเรื่องย่อย 5 ตอน คือ

                                    coffeepot.gif     ตอนที่ 1 เรื่อง เครื่องใช้ที่ให้พลังงานความร้อน

                                    hammer_whitebg.gif   ตอนที่ 2 เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล

                                   clock_alarm.gif      ตอนที 3 เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง

                                         idea.gif         ตอนที่ 4 เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสง

                                          mailbox_red_large.gif       ตอนที่ 5 เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงาน 2 รูปพลังงานขึ้นไป

                                                                            

        สื่อมัลติมีเดียเรื่องนี้  เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Web page ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดขึ้น ที่โรงเรียน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
        การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้องเรียน และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจาก
        การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่างๆ  สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดได้ถ่ายเองและมีบางส่วนนำมาจากที่อื่น
        ขอขอบคุณ วิทยากร  อาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม ผู้ให้การอบรม

 

 

จัดทำโดยครูสุดารัตน์  ณัฎฐ์มีบุญ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กทม.

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright (c) 2004.Mrs.Sudarat Natmebun.com. All rights reserved