สอบหลังเรียน

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเครื่องใช้ให้พลังงานความร้อนเครื่องใช้ให้พลังงานกลเครื่องใช้พลังงานเสียง เครื่องใช้ที่ให้แสงสว่างพลังงานหลายรูปสอบหลังเรียน

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด เมื่อใช้เวลาเท่ากัน

  ก. ตู้เย็น 
  ข. วิทยุ 
  ค. หลอดไฟฟ้า
  ง.  กะทะไฟฟ้า
2. อุปกรณ์ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของหลอดฟลูออเรสเซนต์
  ก. ไอปรอท 
  ข. สตาร์ตเตอร์
  ค. เต้ารับ
  ง. แบลลัสต 
3. ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลอดไฟ

  ก. หลอดไฟโฆษณาไม่มีใส้หลอดมีแต่ขั้วหลอด 
  ข. หลอดเรืองแสงและหลอดธรรมดามีไส้หลอดทำด้วยทังสเตน 
  ค. หลอดไฟชนิดธรรมดาจะสูบอากาศออกจนหมดแล้วบรรจุก๊าซไนโตรเจนหรืออาร์กอน 
  ง.  หลอดเรืองแสงมีการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนก่อนให้แสงสว่าง

4. อุปกรณ์ชนิดใดต่อขนานกับหลอดฟลูออเรสเซนต์

  ก. ฟิวส์ 
  ข. สวิตซ์ 
  ค. สตาร์ตเตอร์ 
  ง. แบลลัสต ์

5. เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดมีการเปลี่ยนรูปพลังงานไม่ถูกต้อง

  ก. พัดลม พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล 
  ข. เตารีด พลังงานไฟฟ้า   พลังงานความร้อน
  ค. วิทยุ  พลังงานไฟฟ้า   พลังงานเสียง 
  ง.  ตู้เย็น พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล พลังงานความเย็น

6. เมื่อใช้เครื่องขยายเสียงข้อใดเรียงลำดับอุปกรณ์ในวงจรได้ถูกต้อง

  ก. ไมโครโฟน เครื่องขยายสัญญานไฟฟ้า ลำโพง
  ข.  ลำโพง เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้า ไมโครโฟน  
  ค.   เทปสัญญาณแม่เหล็ก   เครื่องขยายสัญญานไฟฟ้า ลำโพง
  ง.  ขดลวดพันรอบแกนเหล็ก เครื่องขยายสัญญานไฟฟ้า ไมโครโฟน

7. เครื่องใช้ไฟฟ้าใดมีการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานรูปอื่นหลายรูปในเวลาเดียวกัน

  ก. โทรทัศน์ 
  ข. พัดลม 
  ค. วิทยุ 
  ง.  เครื่องปั่นน้ำผลไม้

8. เมื่อต้องการลดความเร็วในการหมุนของใบพัดลมจะทำอย่างไร

  ก. ลดกำลังไฟฟ้า 
  ข. ลดความต้านทานไฟฟ้า 
  ค. เพิ่มความต้านทานไฟฟ้า 
  ง.  เพิ่มความต่างศักย์

9. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน

  ก. มีส่วนประกอบสำคัญคือลวดนิโครมซึ่ง เป็นโลหะผสมระหว่างนิเกิลกับโครเมียม 
  ข. เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุด 
  ค. ลวดนิโครม ทนความร้อนได้ดีความต้านทานต่ำ 
  ง. เวลาใช้งานใช้ร่วมกับครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นได้กับเต้ารับอันเดียว

10. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ ใช้งานนาน 30 นาที ต่อครั้ง ถ้าใน 1 วันใช้งาน 2 ครั้ง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่ยูนิต

  ก. 1.0
  ข.1.2
  ค. 24
  ง. 72 

จัดทำโดยครูสุดารัตน์  ณัฎฐ์มีบุญ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กทม.

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright (c) 2004.Mrs.Sudarat Natmebun.com. All rights reserved