แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

 

Homeบทนำเลขฐานสองเลขฐานแปดเลขฐานสิบหกแบบฝึกทักษะผู้จัดทำ
[แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
[แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ] 

  

          การแปลงเลขฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10 ทำได้โดยวิธีการคูณตัวเลขฐาน 2 ในแต่ละหลักด้วยค่าประจำตำแหน่ง แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน จะได้เป็นค่าของเลขฐานสิบ
 

ตัวอย่าง   จงแปลง   ให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ

=

 

=

 

=

64+16+6

 

=

ผลลัพธ์ของการแปลง ให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ  คือ    

 

 

 

 

ัดทำโดย : นางสาวสุกานดา พิมพะนิตย์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  กรุงเทพมหานคร (สพท.กทม. เขต 1)
Copyright(c) 2005 Ms.Sukanda Pimpanit, All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.