แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

 

 

Homeบทนำเลขฐานสองเลขฐานแปดเลขฐานสิบหกแบบฝึกทักษะผู้จัดทำ

หลักการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

 

จัดเลขฐานสองทีละ 3 ตัว โดยเริ่มจากหลังไปหน้า

 

นำเลขที่จัดได้ แปลงเป็นเลขฐานสิบ

 

เขียนเลขฐานแปดแทนที่เลขฐานสอง เป็นคำตอบที่ได้

 

ตัวอย่าง      มีค่าเท่าไรในเลขฐานแปด

1

001

101

1

1

5

  มีค่าเท่ากับ  

 

 

 

 

 

ัดทำโดย : นางสาวสุกานดา พิมพะนิตย์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  กรุงเทพมหานคร (สพท.กทม. เขต 1)
Copyright(c) 2005 Ms.Sukanda Pimpanit, All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.