แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง

 

 

Homeบทนำเลขฐานสองเลขฐานแปดเลขฐานสิบหกแบบฝึกทักษะผู้จัดทำ

หลักการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง

 

แปลงเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสอง  เต็มสี่หลัก วางเรียงตามลำดับ

 

จากข้อ 1 เลขฐานสองที่ไม่ครบสามหลัก  ให้ใส่เลข  0  ด้านหน้า  ให้ครบสี่หลัก

 

ค่าที่ได้คือคำตอบเลขฐานสอง

 

ตัวอย่าง      มีค่าเท่าไรในเลขฐานสอง

4

F

3

(ฐาน 16)

4

15

3

(ฐาน 16)

100

1111

11

(ฐาน 2)

100

1111

0011

(ฐาน 2)

  มีค่าเท่ากับ  

 

 

 

 

 

ัดทำโดย : นางสาวสุกานดา พิมพะนิตย์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  กรุงเทพมหานคร (สพท.กทม. เขต 1)
Copyright(c) 2005 Ms.Sukanda Pimpanit, All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.