คำนามที่นับไม่ได้
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนความหมายเอกพจน์เป็นพหูพจน์คำนามที่นับไม่ได้สอบหลังเรียน

 

คำนามที่นับไม่ได้ 2 

 

 

  2   คำนามที่นับไม่ได้  (Uncountable noun)  หมายถึงคำนามที่นับจำนวนไม่ได้  เช่น  water (น้ำ), paper (กระดาษ),coffee (กาแฟ), milk (นม),rice (ข้าว)  เป็นต้น  คำนามที่นับไม่ได้จะไม่ใช้ a หรือ an นำหน้า แต่ถ้าต้องการบอกว่ามีอยู่จำนวนหนึ่ง ก็ให้ใช้ some นำหน้า  เช่น

 cake.gif

I have some cake.     

wine.gif  

You have some wine.

 We want some drink.

     

   The baby needs some milk.

 

 

จัดทำโดย อ.สุมนา  ทบวงศรี
โรงเรียนวัดโสมนัส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
Copyright (c) 2004  Mrs.Sumana Tabuangsri   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.