ดนตรีสากล

Homeผู้จัดทำOrchestraBandบทเพลงแบบฝึกหัด

 

 

สวัสดีค่ะ เว็บไซด์วิชานี้เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 - 4 หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีสากล
เว็บนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้่มิได้ทำขึ้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

จัดทำโดย
ครูสุนิสา  รังสิพุฒิกุล โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ
Copyright(C) 2008 Miss Sunisa  Rungsiputikul All rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com