เทคนิคการเขียนสี้น้ำ

 

Homeผู้จัดทำประวัติสีน้ำคุณสมบัติของสีน้ำสื่อผสมสีของสีน้ำการเขียนภาพทิวทัศน์ห้องแสดงงานแบบทดสอบ

 

 

 สีน้ำ  

WATER COLOUR

ช่วงชั้นที่ 3

    สีน้ำ เป็น สีที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ทั้งในแถบยุโรป และเอเชีย โดยเฉพาะจีน และญี่ปุ่น ซึ่งมีความสามารถในการระบายสีน้ำ แต่ในอดีตการระบายสีน้ำมักใช้เพียงสีเดียว  คือ สีดำผู้ที่จะระบายได้อย่างสวยงามจะต้องมีทักษะการใช้พู่กันที่สูงมาก การระบายสีน้ำจะใช้น้ำ เป็นส่วนผสม และทำละลายให้เจือจาง ในการใช้สีน้ำ ไม่นิยมใช้สีขาวผสมเพื่อให้มีน้ำหนักอ่อนลง และไม่นิยมใช้สีดำผสมให้มีน้ำหนักเข้มขึ้น  เพราะจะทำให้เกิดน้ำหนักมืดเกินไป แต่จะใช้สีกลางหรือสีตรงข้ามผสมแทน ลักษณะของภาพวาดสีน้ำจะมีลักษณะใส  บาง และ สะอาด การระบายสีน้ำต้องใช้ความชำนาญสูงเพราะผิดพลาดแล้วจะแก้ไขยากจะระบายซ้ำๆ ทับกันมากๆ ไม่ได้จะทำให้ภาพออกมามีสีขุ่น ๆ ไม่น่าดู หรือที่เรียกว่า สีเน่า  สีน้ำที่มีจำหน่าย
    ในปัจจุบัน จะบรรจุในหลอด เป็นเนื้อสีฝุ่นที่ผสมกับกาวอะราบิค ซึ่งเป็นกาวที่สามารถละลาย น้ำได้ มีทั้งลักษณะที่โปร่งแสง ( Transparent ) และกึ่งทึบแสง ( Semi-Opaque )    ซึ่งจะมีระบุ ไว้ข้างหลอด  สีน้ำนิยมระบายบนกระดาษที่มีผิวขรุขระ หยาบ

     ก่อนอื่นข้าพเ้จ้าขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการระบายสีน้ำ ซึ่งจะเป็นข้อมูลแหล่งความรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับสีน้ำแต่โรงเรียนบางแห่งอาจจะไม่มีครูสอนในวิชานี้ข้าพระเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสื่อต่างของท่าน นำมาเป็นสือการสอนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป ข้าพเจ้าจึงขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดังต่อไปนี้

แหล่งที่มาของข้อมูล

  อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

  สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ, อารี สุทธิพันธุ์ และ สุชาติ วงษ์ทอง, สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน, 17 ก.พ.-25 มี.ค. 2526

  อาจารย์ศิพพร  สุนทระศานติก

  http://www.prc.ac.th/newart/webart/colour05.html

  http://www.chaarts.com/article%20paint%20water%20colour%20colour.html

  http://www.dhas.com/index.html?app=product_003&mcat=C007&scat=0059

  http://school.obec.go.th/art_watlamdinso/jukapun/jukkapun.htm

 

 

 

จัดทำโดย
 ครูสันติ นวลสวาย โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2008 mr.Sunti Naunsawai All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com