ทัศนศิลป์

Homeผู้จัดทำวิชาทัศนศิลป์ความหมายของทัศนธาตุแผนภูมิของสีผนวกภาพแบบทดสอบ

 

 

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ สาระทัศนศิลป์ เนื้อหาทั้งหมดนี้ ได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เป็นเนื้อหาที่เหมาะสำหรับ นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้

 

     ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา

      ดร.สุชาติ วงษ์ทอง และคณะ. ทัศนศิลป์ ม.4-ม.6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2546.
      ดร.สุชาติ วงษ์ทอง และคณะ. ทัศนศิลป์ ม.4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2549.
         
     http://www.thaiartnet.com
     http://www.arts-thailand.com
     http://www.art2bdesign.com
     http://www.misterpainting.com
     http://.edtech.kku.ac.th
     http://student.nu.ac.th 
     http://www.pre.ac.th
     http://www.thaigoodview.com
     http://www.oknation.net 

 


จัดทำโดย
ครูสุทธิพงษ์ ภู่อร่าม โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
567 หมู่ 1 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-566-2329  
Copyright(c) 2008 Mr.Suttipong Pooaram All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com