ความหมายของทัศนธาตุ

 

Homeผู้จัดทำวิชาทัศนศิลป์ความหมายของทัศนธาตุแผนภูมิของสีผนวกภาพแบบทดสอบ

 

จุดและเส้น 
รูปร่างและรูปทรง 
น้ำหนักพื้นผิวสีที่ว่าง 
น้ำหนักและการใช้สี 

 

     ความหมายของทัศนธาตุ

      ทัศนธาตุหมายถึงอะไร

      ทัศนธาตุ (Visual Elements)  ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง  ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้  
                  ประกอบไปด้วย
                  จุด
                  เส้น
                  รูปร่าง
                  รูปทรง
                  น้ำหนักอ่อน-แก่
                  สี
                  บริเวณว่าง
                  และพื้นผิว
 


จัดทำโดย
ครูสุทธิพงษ์ ภู่อร่าม โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
567 หมู่ 1 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-566-2329  
Copyright(c) 2008 Mr.Suttipong Pooaram All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com