แบบทดสอบ

 

Homeผู้จัดทำวิชาทัศนศิลป์ความหมายของทัศนธาตุแผนภูมิของสีผนวกภาพแบบทดสอบ

 

 

แบบทดสอบ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. งานทัศนศิลป์  นอกจากทำเพื่อสนองอารมณ์ตนเองแล้วยังทำเพื่ออะไร ?

  ก.  เพื่อภาพ
  ข.  เพื่อผู้วาด
  ค.  เพื่อผู้ดู
  ง.  เพื่อผู้ซื้อ
2. ทัศนศิลป์ Visual art  ได้แก่งานใด ?

  ก.  
  หัตถกรรม (Crafts)
  ข.  ดนตรี (Music)
  ค.  
  จิตรกรรม (Paint)
  ง.  
  อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial)  
3. เส้น และ จุด  มีความสัมพันธ์กันอย่างไรในทัศนธาตุ ?

  ก.  จุด เป็นศูนย์รวมของ แสง
  ข.  
  เส้น เป็นแนวนำไปหา จุด
  ค.  
  เส้น เป็นองค์ประกอบย่อยของ จุด
  ง.  
  จุด เป็นส่วนย่อยที่ต่อรวมกันเป็น เส้น

4. เส้นที่ให้ความรู้สึก  สงบ  ราบเรียบ  ได้แก่ เส้นอะไร ?

  ก.  เส้นโค้ง
  ข.  
  เส้นนอน  
  ค.  
  เส้นเฉียง
  ง.  
  เส้นตั้งฉาก

5. การนำทัศนธาตุทางศิลปะ มาจัดวางให้เหมาะสมสวยงาม เกี่ยวข้องกับหลักการใดต่อไปนี้ ?

  ก.  หลักการจัดภาพ
  ข.  
  หลักการจัดการ
  ค.  
  หลักการจัดระเบียบ
  ง.  
  หลักการจัดแสง

6. สิ่งเหล่านี้อะไรเป็นศิลปะิ ?

  ก.  เสียงสุนัขกัดกัน
  ข.  
  เสียงน้ำเซาะในแก่งหิน
  ค.  
  เสียงนกร้องในป่าเปลี่ยว
  ง.  
  เสียงขลุ่ยดังแว่วมาแต่ไกล

7. สีน้ำ มีคุณสมบัติอย่างไร ?

  ก.  ทึบแสง
  ข.  
  อับแสง
  ค.  
  โปร่งแสง
  ง.  
  สะท้อนแสง

8. การเขียนภาพสีน้ำมัน ช่างเขียนนิยมเขียนบนระนาบพื้นอะไร ?

  ก.  ผ้าใบ
  ข.  
  กระจก
  ค.  
  ไม้อัดอย่างดี
  ง.  
  กระดาษอย่างดี

9. การเขียนภาพสีน้ำ ช่างเขียนนิยมเขียนบนระนาบพื้นอะไร ?

  ก.  ผ้าใบ
  ข.  
  กระจก
  ค.  
  ไม้อัดอย่างดี
  ง.   
  กระดาษอย่างดี

10. ทฤษฎีของสี ที่เกี่ยวกับ สี แสง เงา ของวัตถุ  จะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยย่อมขึ้นอยู่กับอะไร ?

  ก.   แสงสว่าง
  ข.   
  สีของวัตถุ
  ค.   
  สิ่งแวดล้อม
  ง.   
  สีที่ใช้ระบาย 


จัดทำโดย
ครูสุทธิพงษ์ ภู่อร่าม โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
567 หมู่ 1 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-566-2329  
Copyright(c) 2008 Mr.Suttipong Pooaram All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com