เท้า 3

 

Homeผู้จัดทำประเภทนาฏยศัพท์วงพิเศษลำตัวภาษาท่า

 

เท้า 1 
เท้า 2 
เท้า 3 

                    

 กระดกหลัง

 กระทุ้งเท้าแล้วถีบเข่าไปข้างหลังมากๆ ให้เข่าทั้งสองข้างแยกห่างจากกัน

ให้ส้นเท้าชิดก้นมากที่สุด หักปลายเท้าลง ย่อเข่าที่ยืน ตัวพระต้องกันเข่าด้วย   

 

 

 

กระดกเสี้ยว

 คล้ายกระดกหลัง แต่เบี่ยงขามาข้างๆและไม่ต้องกระทุ้งเท้า

มักทำเนื่องต่อจากการก้าวข้าง หรือท่านั่งกระดกเท้า

 

 

 

 

จัดทำโดย
ครูธีระพงษ์ ดำเพ็ง โรงเรียนอัมพวันศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2008 Mr.Teerapong Dumpang.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com