ภาษาท่า

 

Homeผู้จัดทำประเภทนาฏยศัพท์วงพิเศษลำตัวภาษาท่า

 

ภาษาท่า 1 
ภาษาท่า 2 
ความสัมพันธ์ 

               

         นาฏยภาษาหรือภาษาท่า

                        การสื่อความหมายหรือสื่อสารให้เข้าใจกัน โดยใช้กิริยาท่าทาง การรำในทางนาฏศิลป์ เรียกว่า รำบท หรือรำตีบท คือ การแสดงท่ารำแทนคำพูด รวมทั้งการแสดงอารมณ์ด้วย การรำบทเป็นการใช้ภาษาที่พัฒนามาจากท่าทางโดยธรรมชาติ ท่ารำที่ใช้ในการรำตีบท เช่น  

ตัวเรา (ฉัน)  - จีบหงายมือซ้าย กลางอก แนบตัว (จะต้องเป็นมือซ้ายเท่านั้น)

 

 

ตัวท่าน - (ระดับสูงกว่า) แบมือ ปลายนิ้วทั้งสี่ ชี้ไปที่บุคคลที่เราพูดด้วย มือสูงระดับอก

 

 

เธอ -  (ระดับเท่ากัน) ชี้นิ้วไปยังบุคคลนั้น

เขา - ชี้ไปยังทิศที่คาดว่าเขาอยู่

 

จัดทำโดย
ครูธีระพงษ์ ดำเพ็ง โรงเรียนอัมพวันศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2008 Mr.Teerapong Dumpang.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com