เทคโนโลยี

 

 

  ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่.....โลกของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
ประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่กำลังต้องการเรียนรู้เรื่องแปลกใหม่    ผู้จัดทำ  ขอขอบคุณ
ทุกความเห็นที่ให้แนวคิด ในการจัดทำโดยเฉพาะครูพูนศักดิ์   สักกทัตติกุล
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยผู้จุดประกายให้เกิดการจัดทำเว็บนี้

 

จัดทำโดยครูเตือนใจ  วสเกษม
โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
teunjai1@truemail.co.th
Copyright(c)2005 Mrs.Teunjai Vasakasame. All rights reserved
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.