| เสียงบรรยาย |

 
 


    
อุปสรรค (prefixes) เป็นส่วนของคำที่มีความหมายในตัว  ที่เติมเข้าข้างหน้ารากศัพท์(roots) เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนความหมายของรากศัพท์นั้น แต่ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่ของคำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ อุปสรรค (prefixes)ในภาษาอังกฤษมีจำนวนไม่มาก  ในการอ่านออกเสียงจะมีน้ำหนักเบา และไม่เน้นเสียง เช่น
              

 
 
อุปสรรค ความหมาย ตัวอย่าง
uni- หนึ่ง uniform
bi- สอง  bicycle
   tele-    ไกล      telephone
 
  เมื่อนำรากศัพท์(roots) มารวมกัน อุปสรรค(prefixes) จะเกิดคำใหม่ที่มีความหมาย และเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น  
 
 
prefix root prefix + root meaning
bi- cycle   bicycle รถจักรยานสองล้อ
   tele-   phone     telephone    โทรศัพท์

 
     
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูวรรณี ไชยวิภานนท์
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 Copyright (c) Ms.Wannee Chaiwipanon. All rights reserved.