| เสียงบรรยาย |
 
 

 

ปัจจัย (suffixes) เป็นส่วนที่มีความหมายเฉพาะตัวที่แยกออกมาจากคำศัพท์ เมื่อนำไปประกอบไว้ท้ายส่วนที่เป็นรากศัพท์(roots) จะกำหนดหน้าที่ให้กับคำ (parts of speech)   ตำแหน่งของปัจจัย(suffixes) จะอยู่หลังรากศัพท์(roots)  ในการอ่านออกเสียง suffixes จะมีน้ำหนักเบามากหรือไม่ออกเสียงเลย  ตัวอย่างของการเติมปัจจัย(suffixes) และเปลี่ยนหน้าที่ของคำ เช่น
 

 
 
การเปลี่ยนหน้าที่คำ ตัวอย่าง
noun เปลี่ยนไปเป็น noun suffixes gangster , booklet , manhood , friendship
verb เปลี่ยนไปเป็น noun suffixes tractor , employee , dependant , failure
adjective เปลี่ยนไปเป็น noun suffixes gentleness , difficulty , popularity , specialist
noun เปลี่ยนไปเป็น adjective suffixes successful , wooden , childish , famous
verb เปลี่ยนไปเป็น adjective suffixes imaginary , excellent , portable , attractive
adjective เปลี่ยนไปเป็น adverb suffixes tenderly , artistically , comfortably , visibly
noun/adjective เปลี่ยนไปเป็น verb suffixes strengthen, memorize, sweeten, activate
 
     
 
    การที่จะรู้ความหมาย และวิเคราะห์ได้ว่าส่วนไหนของคำเป็น อุปสรรค (prefixes) รากศัพท์(roots) หรือ ปัจจัย(suffixes) จะทำให้เข้าใจและจดจำความหมายของคำศัพท์นั้นได้ไม่ยาก  โดยเฉพาะการเรียนรู้ความหมายของรากศัพท์(roots) ซึ่งเป็นความหมายหลักของคำ ดังนั้นเมื่อเรียนรู้ความหมายรากศัพท์(roots) ของคำต่างๆ ก็สามารถคาดเดาความหมายของคำนั้นๆได้ไม่ยาก แบบฝึกหัดต่อไปนี้ เป็นการนำรากศัพท์(roots) ที่พบในคำศัพท์ภาษาอังกฤษบ่อยๆมาให้ศึกษา โดยจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร แบ่งเป็น 8 กลุ่มคำ ให้ศึกษาและทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความชำนาญทางด้านคำศัพท์มากยิ่งขึ้น

 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูวรรณี ไชยวิภานนท์
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 Copyright (c) Ms.Wannee Chaiwipanon. All rights reserved.