ตัวอย่าง

 การอ่านแผนภูมิภาพ


จำนวนผลไม้ร้านแห่งหนึ่งใน 1วัน

ประเภท

จำนวน(ผล)

ส้ม

องุ่น

berry02_red_1.gifberry02_red_1.gifberry02_red_1.gifberry02_red_1.gifberry02_red_1.gifberry02_red_1.gifberry02_red_1.gifberry02_red_1.gifberry02_red_1.gifberry02_red_1.gif

สตอเบอรี่

กำหนดให้ 1 รูป แทนผลไม้ 10 ผล
 


ส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพ

1. ชื่อแผนภูมิ  aniblue02_tiltupdown_next.gif จำนวนผลไม้ร้านแห่งหนึ่งใน 1 วัน

2.ตัวแผนภูมิ   aniblue02_tiltupdown_next.gif รูป berry02_red_1.gif ใช้แทนจำนวน

3.ข้อกำหนดของภาพ aniblue02_tiltupdown_next.gif ให้ 1 รูป แทนผลไม้ 10 ผล

 กลับบทเรียน   

แบบทดสอบ

  

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูวันเพ็ญ ดีมี
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160.
Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.