ตัวอย่าง

 การเขียนแผนภูมิแท่ง

สิ่งที่โจทย์กำหนด

ชั้น

วิชา

คณิต

ไทย

อังกฤษ

วิทย์

ป.1

50

30

60

60

ป.2

30

40

40

50

ป.3

40

50

50

40

เขียนเป็นตารางได้ดังนี้

แสดงวิชาต่างๆที่นักเรียนชั้น ป1-ป.3 ชอบเรียนimg3.gif

 


ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิแท่ง

aniblue02_tiltupdown_next.gif อ่านข้อมูลต่างๆให้เข้าใจ
aniblue02_tiltupdown_next.gifพิจารณาว่าจะกำหนดตัวเลขในแกนนอนและแกนตั้ง ให้มีค่าและช่วงห่างกันเท่าใด
 aniblue02_tiltupdown_next.gifเริ่มเขียนแผนภูมิก่อนแล้วจึงวาดแผนภูมิแท่งโดยแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละแท่งจะต้องมีขนากเท่ากันและแต่ละแท่งจะต้องมีระยะห่างเท่ากัน

 กลับบทเรียน  

แบบทดสอบ

  

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูวันเพ็ญ ดีมี
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160.
Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.