เรื่อง

แผนภูมิภาพและแผนภูมิแท่ง

 

clock_alarm.gif

 

clock_alarm.gif

 

clock_alarm.gif

 

 

clock_alarm.gif

 

clock_alarm.gif

 

clock_alarm.gif

flower_wind.gif

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูวันเพ็ญ ดีมี
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160.
Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.