บทที่ 4

การเขียนแผนภูมิ

 anired09_next.gif เขียนชื่อแผนภูมิเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไร มีรายละเอียดการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร
 anired09_next.gif ตรวจสอบเงื่อนไขแบบจำนวนและหน่วยของสิ่งที่แสดงข้อมูล 

  

aniyellow08_rightdown.gif เมนูหลัก   
 

    
aniberry01_red.gifaniberry01_red.gifaniberry01_red.gifaniberry01_red.gifaniberry01_red.gif

ตัวอย่าง

aniyellow08_rightdown.gifแผนภูมิภาพ

aniyellow08_rightdown.gifแผนภูมิแท่ง

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูวันเพ็ญ ดีมี
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160.
Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.