กำเนิดไฟฟ้า

 

 

dure007@yahoo.com

Home 
ผู้จัดทำ 
ไฟฟ้าคืออะไร 
กำเนิดไฟฟ้า 
ไฟฟ้าสถิต 

 

    การค้นพบกระแสไฟฟ้า

           ชาวกรีกโบราณ  รู้จักกระแสไฟฟ้า นานมากว่าสองพันปีแล้ว เขาพบว่า ถ้าใช้ก้อนอำพันผูกกับผ้าบางชนิด  เช่น ผ้าไหม         ก้อนอำพันนั้นก็จะดูดฝุ่นผงเส้นฟาง หรือขนนกให้เกาะอยู่ได้          คำว่า กระแสไฟฟ้า  มาจากคำในภาษากรีกว่า อิเล็กตรอน (electricity) แปลว่าอำพัน ในปี   ค.ศ. 1752 (พ.ศ.2295) ชาวอเมริกัน

                ชื่อ เบนจามิน แฟรงคลิน ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีประจุไฟฟ้าอยู่ในก้อนเมฆ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Bubpha Buranasanphasit. All rights reserved.