คอมพิวเตอร์

 

Homeเรื่องของเราย้าย...ไอคอนเรียง...ไอคอนปิด..เปิด...ไอคอนซ่อน..ทาสบาร์เปลี่ยน...สีหน้าจอ

khwun321@thaimail.com

                                                                                                    doll_bear.gifdoll_bear.gif

 สื่อเรียนรู้คอมพิวเตอร์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้สนใจ
ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ได้ด้วยตนเอง

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 khwunruen prapai.all rights reserved.