แบบทดสอบย่อย

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ (ตอบได้จนกว่าจะถูก)
1. การสืบพันธุ์ของพืชดอกแบบไม่อาศัยเพศเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชข้อต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด

กิ่ง

ตา

ใบ

เมล็ด

  2. การปักชำเหมาะแก่การขยายพันธุ์พืชข้อใด

ชบา

มะลิ

 ผักคะน้า

ผักบุ้ง

 3. การโน้มกิ่งเหมาะสำหรับพืชแบบใด

ไม้ล้มลุก

ไม้ยืนต้น

ไม้ที่มีกิ่งแข็งแรง

ไม่ที่มีรากตามกิ่ง

  4. การขยายพันธุ์พืชวิธีใดที่มีการกลายพันธุ์มากที่สุด

การปักชำ

การเพาะเมล็ด

การตอนกิ่ง

การโน้มกิ่ง

5. การตอนกิ่งนิยมใช้สิ่งใดพอกหุ้มรอยควั่นของกิ่งตอนเพื่อให้เกิดความชุ่มชื่น

กระดาษหนังสือพิมพ์

ใบพืชแห้งแช่น้ำ

กระดาษชำระแช่น้ำ

กาบมะพร้าวชุ่มน้ำ

 6. ตาของพืชที่นำมาใช้ในการติดตาควรมีลักษณะใด

ตาของพืชพันธุ์ดี

ตาของพืชที่มีอายุมาก

ตาที่อยู่ส่วนล่างสุดของลำต้น

ตาที่กำลังงอก

7. การต่อกิ่งมักจะใช้ต้นตอที่มีลักษณะใด

พืชพันธุ์ดี

พืชพันธุ์พื้นเมือง

มีลักษณะใหญ่กว่ากิ่งที่มาต่อ

เป็นตอของพืชที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว

8. เราสามารถทำให้เกิดมะม่วงหลายพันธุ์บนต้นเดียวกันได้โดยใช้วิธีใด

ต่อกิ่ง

ตอนกิ่ง

ติดตา

โน้มกิ่ง

 9. ถ้านำกุหลาบสีแดงไปติดบนต้นกุหลาบที่มีดอกสีส้ม กิ่งใหม่ที่เกิดจากตานี้ให้ดอกสีใด

สีส้ม

สีชมพู

สีเหลือง

สีแดง

10. พืชชนิดใดที่นิยมปลูกด้วยกิ่งตอน

อ้อย

พริก

ฝรั่ง

โหระพา