ประวัติ

Homeประวัติทักทายกล่าวขอโทษขอบคุณขึ้นรถโทรศัพท์อาหาร

runrot@thaimail.com

 

 

 

ประวัติผู้รวบรวม

             ชื่อ นายนิรันดร์  รอตเอี่ยม

             ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านท่ากลอย

             การสึกษา กศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

                    กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการ

             วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ

             แหล่งข้อมูล หนังสือแบบเรียน รายวิชา อ. 021ภาษาฟังพูด Listening and Speaking Access 1

                      ของ อาจิณ   มารีประสิทธิ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

                      หนังสือแบบเรียน My English ของ ดร.สกุลรัตน์

             จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทในการเข้าสู่สังคม   

  คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com, All Rights Reserved.