รู้จักไหม

 

Homeผู้จัดทำธรรมจักรคืออะไรแหล่งที่พบในประเทศไทย


      ธรรมจักรในประเทศไทย

                           home.gif                            

ท่านรู้จักธรรมสัญลักษณ์ธรรมจักร ที่พบทั่วไปตามศาสนสถาน หรือยัง

 เป็นสิ่งคู่กับศาสนาพุทธ มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

ปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5  ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

email_doll_blackbg.gif 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

 Copyright(c) 2002 Prasat and Marasri All rights reserved.