เนื้อหา

ประเทศเพื่อนบ้าน ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช่วงชั้นที่ 2-3-4

 

 

ผู้จัดทำ

ครูปรีดา ธรรมเจริญ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันที่นำเสนอ

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-

 

 

 คำแนะนำและกำลังใจ

 คลิกที่นี่หน่อยนะครับ

 

 

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน