อินเดีย
Home ในกลุ่มอาเซียน นอกอาเซียน

Thumcharurn@chaiyo.com

 map_05.jpg 

ประเทศอินเดีย

ขนาดเนื้อที่  ประเทศอินเดียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของโลก

จำนวนประชากร  ประเทศอินเดียมีประชากรมากมายถึงประมาณ   600   ล้านคน   ซึ่งมากเป็นอันดับที่   2    ของโลก   

เมืองหลวง  นิวเดลีเป็นเมืองหลวงของอินเดีย   ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง   และศูนย์การคมนาคม

ลักษณะภูมิประเทศ   อินเดียมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศหลายประเภท ตอนใต้ของประเทศอินเดียมีลักษณะเป็นแหลมคล้ายรูปสามเหลี่ยม   ล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรอินเดีย   ลักษณะของพื้นที่คล้ายที่ราบสูง   ส่วนใหญ่ราบเรียบ   นอกจากบางส่วนที่ขรุขระมีบางส่วนเป็นทิวเขา   แต่ไม่สูงเหมือนเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือ

ลักษณะภูมิอากาศ  อินเดียมีภูมิอากาศตั้งแต่ร้อนจัดถึงหนาวจัด   และยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมซึ่งพัดเข้ามาใน    2   ฤดู คือมรสุม ฤดูร้อน   และมรสุมฤดูหนาว   ลมมรสุมนี้เองที่พัดพาเอาฝนมาสู่ประเทศอินเดีย   พร้อมๆกับนำความแห้งแล้งมาด้วยซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพทางธรรมชาติ   บางปีฝนแล้งมาก   แต่บางปีฝนตกชุก

ทรัพยากรที่สำคัญ  อินเดียมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์หลายๆด้านเช่น การทอผ้า  เคมีภัณฑ์  รถยนต์  และอื่นๆ

การปกครอง    อินเดียมีการปกครองแบบประชาธิปไตย  มีประธานาธิบดีเป็นประมุข  มีผู้แทนรัฐต่างๆ 22 รัฐ  ทำหน้าที่ใน " โลกสภา "  รัฐต่างๆในอินเดียแบ่งอำนาจการบริหารรัฐของตนเอง  เรียกว่า  " มุขมนตรี "

ประชากร  อินเดียมีประชากรมากมายถึงประมาณ 600,000,000  คน  ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกประกอบกับสภาพอาณาเขตซึ่งกว้างใหญ่ไพศาล  ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรแตกต่างกัน การศึกษามีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตของชาวอินเดียให้ดีขึ้น

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 bansong school. All rights reserved.