เกมโจทย์ปัญหา

  

Homeประวัติผู้จัดทำสนุกกับเกม

teeranyate@thaimail.com

เกมโจทย์ปัญหา 

ให้ตอบคำถามทีละคนถ้าตอบได้ให้เลือก x หรือ o ของแต่ละคนที่ตั้งกติกาไว้แล้ว       

240

 6 

 14   

11

9

40

 5 

  23

7

 

0

  15     

 54  

18

7

    30

35

 75

? ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีเด็กชาย  29  คน เด็กหญิง
     25 คน 
     1) ทีเด็กทั้งหมดกี่คน  
     2) จัดเด็กทั้งหมดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 9 คนจะได้ 
          กี่กลุ่ม

 ?  กิติยา ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านได้เงิน 12 บาท
      สิริกรช่วยล้างรถได้ 6 บาท  ถ้าเด็กทั้งสองตกลง
      แบ่งเงินให้เท่า ๆ กัน
     1) เด็กทั้งสองมีเงินรวมกันเท่าไร
     2) เงินแบ่งแล้วได้คนละเท่าไร

 ? สมชาย ทำงานวันละ 8  ชั่วโมง ทำสัปดาห์ละ 5 วัน
    1) เขาทำงานสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง
    2 ) ถ้าเขาได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ 6 บาท ใน 1 สัปดาห์
         ได้เงินกี่บาท

 ?   สมพล ซื้อหนังสือการ์ตูน 7 เล่ม ๆ ละ 5 บาท  และซื้อ
       ของเล่นอีก  35  บาท        
     1) เขาซื้อหนังสือการ์ตูนกี่บาท
     2) เขาต้องจ่ายเงินในการซื้อของทั้งหมด เท่าไร

 ? คุณพ่อเลี้ยงกบ  จำนวน 5 บ่อ แต่ละบ่อมีกบอยู่ 6 ตัว
     1) คุณพ่อเลี้ยงกบทั้งหมดกี่ตัว
     2) ถ้าคุณพ่อให้กบแก่เพื่อนไปเกิน 7 ตัว จะเหลือกบ
         กี่ตัว

 ?  น้องนุช ซื้อสมุด 3 เล่ม ๆ ละ 5 บาท ให้เงิน คนขายไป 
      20 บาท
      1) น้องนุชซื้อสมุดเป็นเงินเท่าไร
      2) น้องนุชได้เงินทอนเท่าไร

 car.gif

Copyright(c) 2001 Ban Prue Wai. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com. All rights reserved.