คณิตแสนสนุก

 

Homeประวัติผู้จัดทำสนุกกับเกม

teeranyate@thaimail.com

น้องส้มโอมีอายุกี่ปี

          เด็กหญิงส้มโอและพี่น้องของส้มโอ  มีอายุเท่ากับด้านของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ ข้างล่างนี้   ส้มโอและพี่น้องของส้มโอมีทั้งหมด  7  คน  ส้มโอเป็นคนกลาง
   นั่นคือส้มโอมีพี่  3  คน  และน้อง  3  คน  น้อง ๆ  ช่วยกันดูซิว่ารูปใด  แทนส้มโอ  หาได้แล้วระบายสีให้ส้มโอด้วย

img2.gif

img3.gif

img4.gif

img5.gif

img6.gif

img7.gif

img8.gif

national_costume_netherlands.gif
  Copyright(c) 2001 Ban Prue Wai. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com. All rights reserved.