ประวัติผู้จัดทำ

  

Homeประวัติผู้จัดทำสนุกกับเกม

teeranyate@thaimail.com

   ประวัติผู้จัดทำ
        ชื่อ
นางธีรัญญา  ธีรานันท์   อาจารย์ 2  ระดับ 7   โรงเรียนบ้านปรือวายทำการสอนชั้นประถมปีที่ 1 , 2 ทุกวิชา

        เคยได้รับการอบรม  เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ประเทศ Malaysia
        เรื่อง Constructivism in Primary Mathematics innovative teaching Strategies        ในปี 2540
        
เป็นครูคณิตศาสตร์ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2541

 อุดมคติในการทำงาน
               ตั้งใจทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อช่วยเหลือปรเทศชาติถึงแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กที่ทำได้ก็ยังดี ถ้าช่วยกันหลาย ๆ จุดก็จะมากขึ้นความหวังในสิ่งที่ทำ
        อยากให้ครูทุกคนคิดว่าถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือและสร้างแต่สิ่งดี ๆ ตั้งใจให้กับเด็กและเยาวชนก็จะทำให้ไม่เป็นปัญหาของสังคมและปัญหาที่ว่านั้น
        มันก็จะไม่สะท้อนกับมาที่ตัวเรา

        เด็กและเยาวชนเป็นคนดี สังคมไทยดีขึ้น ทุก ๆ คนมีความสุข

desk_red.gif

 

 

  ความตั้งใจ

ตั้งใจทำความดี แม้ว่าจะไม่ใครเห็นหรือไม่มีใครรู้ ตัวเราจะรู้อยู่แก่ใจตนเองว่าเราตั้งใจทำดีแล้วไม่ว่าวันนี้หรือวันไหน ๆ จะได้ไม่เสียใจว่าเรายังไม่ได้ทำดีต่อกันเลย และไม่มีคำว่าสายเกินไป

  และส่วนที่นำเสนอคือความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
     
โดย Asst. Prof Krongthong Khairiree SEAMEO  RECSAM
        และดัดแปลงมาจาก เอกสารประกอบกิจกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดย รศ.ศักดา  บุญโต

 

p_flower_yellow.gif p_flower_pink.gif

    

Copyright(c) 2001 Ban Prue Wai. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com. All rights reserved.