การใช้แป้นพิมพ์

 

 

[User Mouse
[การใช้แป้นพิมพ์] 

 

 
 

 การใช้แป้นพิมพ์จะใช้งานปุ่มแต่ละปุ่ม มีดังนี้

 • ปุ่ม ตัวอักษร                  ใช้พิมพ์ตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ปุ่ม  Num Lock          ใช้สลับการทำงานกันระหว่างการใช้ปุ่มตัวอักษรและปุ่มตัวเลข
 • ปุ่ม Delete                  ใช้สำหรับการลบตัวอักษรที่อยู่หลังเคอร์เซอร์ทีละ 1 ตัวอักษร
 • ปุ่ม Insert                    ใช้สำหรับแทรกตัวอักษรที่อยู่ระหว่างหน้าและหลังเคอร์เซอร์
 • ปุ่ม Home                   ใช้สำหรับการเลื่อนเคอร์เซอร์ทางซ้ายสุดของบรรทัด
 • ปุ่ม End                       ใช้สำหรับการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวาสุดของบรรทัด
 • ปุ่ม Esc                       ใช้สำหรับการยกเลิกการทำงานตามคำสั่งที่พิมพ์ไว้
 • ปุ่ม Caps Look         ใช้สลับพิมพ์อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก
 • ปุ่ม Tab                       ใช้สำหรับการจัดตำแหน่งของข้อความให้มีคอลัมน์ตรงกัน
 • ปุ่ม Backspace        ใช้สำหรับการลบตัวอักษรที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ทีละ 1 ตัวอักษร
 • ปุ่ม Enter                     ใช้สำหรับการรับคำสั่งเพื่อให้ทำงานตามที่พิมพ์ไว้
 • ปุ่ม keyboard_back.gif keyboard_down.gif keyboard_up.gif keyboard_next.gif    ใช้เลื่อนไปมาในเอกสาร
   

wed_back.gifbar_s_4.gifwed_back.gif

จัดทำโดยครูอธิกา เพ็ชรคง
โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี
Copyright (c) 2006 Ms.Athiga Petkong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.