การพิจารณาคุณค่าวรรณคดี

 

 

 สวัสดีค่่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่อง"การพิจารณาคุณค่าวรรณคดี"

การพิจารณาคุณค่าวรรณคดี

            งานประพันธ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น  โดยสื่อความคิดที่ต้องการถ่ายทอดผ่านทางสื่อภาษา ผู้อ่านจะได้รับความสนุกสนานเพลินเพลินจากเนื้อเรื่อง ได้อารมณ์สุนทรีย์จากถ้อยคำสำนวนโวหารที่ไพเราะสละสลวย  เรียกว่า เป็นบทประพันธ์ที่คุณค่าอย่างมากในด้านวรรณศิลป์ นอกจากนั้น ผู้อ่านยังได้รับอาหารสมอง จากความรู้ความคิด คติธรรม ทรรศนะ ความเชื่อที่สอดแทรกในเนื้อเรื่อง หากผู้อ่านมีความตั้งใจที่จะศึกษาวรรณคดีและทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ เรื่องราวและข้อคิดที่ได้จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน

    การพิจารณาคุณค่าวรรณคดี มีหัวข้อในการพิจารณาดังนี้

    .คุณค่าด้านวรรณศิลป์

    . คุณค่าด้านเนื้อหา

    ๓ คุณค่าด้านสังคม

    .คุณค่าด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 จัดทำโดยครูอัมรา  เทพรัตน์
โรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี
Copyright(c)2006 Ms Aum Tam.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.