ภาคตะวันออก/ภาคใต้

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายและความสำคัญการใช้ประโยชน์คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการอนุรักษ์แบบทดสอบหลังเรียน
ภาคเหนือ/ภาคกลาง 
ภาคตะวันตก/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก/ภาคใต้ 

 

ภาคตะวันออก / ภาคใต้

           ภาคตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบริเวณชายฝั่ง
 และมีหมู่เกาะต่าง ๆ มากมาย มีเกลือสมุทร ทรายแก้ว และแร่รัตนชาติมาก

          ภาคใต้ ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศหลาย ๆ แบบรวมกัน
เช่น มีเทือกเขา ที่ราบลุ่ม หมู่เกาะต่าง ๆ ภาคใต้เป็นแหล่งแร่ดีบุก ยางพารา และกาแฟมาก นับว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีความสำคัญของประเทศไทย มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศด้วย

 ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต

จัดทำโดยครูฉันทนา ทองใบ
โรงเรียนวัดหนองคัน ( ไจ พิทยาคาร )
copyright(c) 2006 Ms.chantana tongbi.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.