การประมง

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายและความสำคัญการใช้ประโยชน์คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการอนุรักษ์แบบทดสอบหลังเรียน
การประมง 
เหมืองแร่ 
อุตสาหกรรม 

 

การประมง

      การประมง มี 2 อย่าง คือ ประมงน้ำจืด ได้แก่ การหาปลาตามแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ปัจจุบันมีการ
เลี้ยงเองมากขึ้น เช่น ปลา กุ้ง ตะพาบ และประมงน้ำเค็ม เป็นอาชีพที่ทำเป็นประจำของผู้อยู่ริมฝั่งทะเล
โดยจะใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ เช่น อวน โป๊ะ และ อาจมีห้องเย็นไว้เก็บปลาที่จับได้ เพื่อให้ปลาสด จะ
ได้ราคาดี

 ความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล

จัดทำโดยครูฉันทนา ทองใบ
โรงเรียนวัดหนองคัน ( ไจ พิทยาคาร )
copyright(c) 2006 Ms.chantana tongbi.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.